I ddod yn ffatri drysau cartref byd-eang a diwydiant Windows barchu.

Cais Proffil Alwminiwm Diwydiannol Cyflwyniad-Cyflenwad Allwthio Alwminiwm Huachang-WJW

Defnyddir proffiliau alwminiwm diwydiannol yn eang, a ddefnyddir yn bennaf mewn awyrofod, adeiladu llongau, adeiladu, rheiddiadur, cludo, prosesu offer mecanyddol, offer meddygol ac angenrheidiau dyddiol. Mae cymhwysiad penodol proffiliau alwminiwm diwydiannol fel a ganlyn: 1. Proffil alwminiwm awyrofod Hyfedredd: cryfder uchel, ymwrthedd gwres a gwrthsefyll cyrydiad, mae gwahanol amlinelliadau a ddefnyddir yn ôl gwahanol rannau'r awyren hefyd yn wahanol. Er enghraifft, mae angen i rannau ffiwslawdd, systemau rheoli, adran injan a seddi gael eu gwneud o broffiliau alwminiwm cryfder uchel gyda chaledwch a dwyster uwch; oherwydd gwresogi parhaus, mae angen i adran y caban a'r system newid aer gael ei ddefnyddio gan modur y modur; awyrennau; awyrennau; Y platiau wal, y trawstiau, y trawstiau hydredol, y llafnau gwthio, ac ati. ar yr adain rhaid ei wneud o broffiliau alwminiwm cyrydol; rhaid i'r cylch gofannu o rocedi a byrddau wal llongau gofod fod yn uwch. Rhaid iddynt gael ymwrthedd cyrydiad da a dwyster cryf iawn. 2. Proffil alwminiwm morol: Oherwydd bod gan alwminiwm ddwysedd isel, cryfder uchel, ymwrthedd cyrydiad a chostau prosesu isel, gall defnyddio proffil Allwthio Alwminiwm yn y diwydiant adeiladu llongau gynyddu'r cyflymder ac ymestyn bywyd y gwasanaeth. Gellir dweud bod y gost yn uchel iawn. Felly, mae Allwthio Alwminiwm wedi cyflawni canlyniadau da yn y diwydiant adeiladu llongau, ac mae'r rhagolygon yn eang. Er enghraifft, mae ochr y cwch cyflym, hwylio, llongau teithwyr a llongau rhyfel, cregyn gwaelod, cilfachau, deciau, a seiliau injan wedi'u gwneud o Allwthio Alwminiwm anffurfio, tra bod cydrannau eraill megis piston a phympiau yn cael eu gwneud yn bennaf o alwminiwm. Oherwydd dwysedd isel unigryw proffiliau alwminiwm A nodweddion dwysedd uchel, maent yn chwarae rhan hanfodol wrth wella technoleg tactegol cludwyr awyrennau. 3. Proffil alwminiwm ar gyfer adeiladu: Oherwydd pwysau ysgafn alwminiwm, mae'n hawdd ei gludo yn yr adeilad, a all nid yn unig leihau'r llwyth gwaith gosod, ond hefyd gyflymu'r cynnydd adeiladu. Gall adlewyrchiad a pherfformiad amsugno sain gwell gael lliwiau da a gwahanol yn hawdd trwy effeithiau cemegol, felly fe'i defnyddir yn eang mewn adeiladau diwydiannol a sifil, megis toeau, waliau, nenfwd, drysau a ffenestri, rheiliau, dodrefn dan do a chanolfannau siopa a chanolfannau siopa. . Cynhwysydd. 4. Proffil alwminiwm rheiddiadur: Mae ganddo nodweddion pwysau ysgafn, effaith afradu gwres da, effaith arbed ynni da, ymwrthedd gwisgo, ymwrthedd cyrydiad, ac ymddangosiad hardd. Mae afradu gwres pen, goleuadau LED a chyfrifiadur, a chynhyrchion digidol hefyd yn cael eu defnyddio'n eang ym maes cyfathrebu ac ynni newydd. 5. Proffil alwminiwm cludiant: Gyda datblygiad cyflym y diwydiant cludo, mae gofynion pobl ar gyfer cludo deunyddiau yn dod yn fwy a mwy llym. Mae'r defnydd o alwminiwm yn y diwydiant cludo yn cyfrif am 30%. Cryfder uchel, ymwrthedd gwres uchel, ymwrthedd cyrydiad, ac ati. yn cael eu defnyddio'n helaeth mewn gweithgynhyrchu cerbydau rheilffordd (fel isffyrdd, rheilffyrdd uchel, rheilffyrdd intercity) a cherbydau rheilffordd eraill; 6. Prosesu peiriannau ac offer: Ar gyfer cynhyrchu a gweithgynhyrchu diwydiannol (fel peiriannau ac offer awtomataidd), mae'r cwmni'n seiliedig ar ei ofynion offer ei hun (fel llinellau cydosod, peiriannau uwchraddio, dyfais dyrannu, offer profi, silff, ffens, mainc waith, ac ati .) Agoriad agoriad llwydni wedi'i addasu. 7. Proffiliau alwminiwm o offer meddygol: a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer stretsier, offer meddygol, gwelyau gofal, cadeiriau olwyn, estynwyr, cadeiriau cydymaith meddygol, ac ati. wedi'u gwneud o 6061 o aloion, gyda phwysau ysgafn, cryfder uchel, ymwrthedd cyrydiad, hawdd i'w cario, hawdd eu dadosod a siâp Beautiful. 8. Ategolion car: defnyddir proffiliau alwminiwm yn bennaf ar gyfer rhannau ceir, cysylltwyr, ac ati. 05-06

Cais Proffil Alwminiwm Diwydiannol Cyflwyniad-Cyflenwad Allwthio Alwminiwm Huachang-WJW 1

Cysylltwch â ni gyda ni
Erthyglau a Argymhellir
Prosiecsiau Adnoddau FAQ
Datblygiad Llwyddiannus De Korea o Aloi Alwminiwm Arwyneb Technoleg Ultra-denau-WJW CYFLENWR
Datblygiad Llwyddiannus De Korea o Aloi Alwminiwm Arwyneb Technoleg Ultra-denau-WJW CYFLENWR
Yn ddiweddar, cyhoeddodd yr Athro Zheng Canying (trawslythrennu) o Ddeunyddiau a Pheirianneg Metel Prifysgol Dongyi yn Ne Korea fod y tîm wedi datblygu technoleg uwch-hydroffobig aloi alwminiwm yn annibynnol ac wedi gwneud cais am batentau perthnasol. Mae'r dechnoleg hon yn cael ei rheoli'n gywir gan y strwythur arwyneb aloi metel, er mwyn cyflawni swyddogaeth uwch-hydroffobig neu berfformiad hydroffilig. Yn eu plith, gellir defnyddio perfformiad hydroffobig yr arwyneb metel i atal cyrydiad llongau llywio ac amlygiad ategolion ceir ac awyrennau. Ar yr un pryd, gall hefyd leihau ffrithiant, sylweddoli iro hylif y system bibell, lleihau adlyniad bacteriol yr offeryn meddygol; Gellir defnyddio rhyw ar gyfer un ategolion megis cyfnewidwyr gwres, a all gael gwared ar arogl a gwella effeithlonrwydd cyfnewid gwres. Dywedodd Zheng Chanying, trwy newid y strwythur metel i wneud y mwyaf o berfformiad hydroffobig aloion metel, nid yw hyn yn hawdd. Gall y dechnoleg bresennol hefyd wella perfformiad hydroffobig yr arwyneb aloi alwminiwm yn sylweddol. Nid yw gwahanol ddulliau ôl-brosesu fel llenwi ireidiau, sy'n cymryd llawer o amser a chost, yn ffafriol i hyrwyddo masnachol. Mae tîm Zheng Canying wedi ymrwymo i ymchwilio i ddatblygiad technoleg trin wyneb aloi alwminiwm a chymwysiadau diwydiannol ers 2017. Enw technegol datblygiad y datblygiad hwn yw "dull ocsidiad anod", sy'n rheoli ffurf a maint nanotechnoleg wyneb metel, a thrwy hynny gynyddu'r perfformiad hydroffobig i'r eithaf. Gall yr ocsidau a reolir yn fanwl wneud i'r arwyneb metel gael swyddogaethau lluosog, megis gwrth-cyrydu, rhewi, rhew, lleihau ffrithiant, a gwella ymwrthedd gwres. Gall y dechnoleg hon ffurfio nano-strwythurau hybrid yn gyflym ar ardal fawr o fetel, sy'n isel o ran cost ac sydd â pherfformiad hydroffobig penodol. Nid oes unrhyw gyfyngiad ar faint y deunydd. Mae'r tîm ymchwil wedi ymrwymo i ymchwilio i berfformiad hydroffilig a hydroffobig yr arwyneb metel. Disgwylir i ganlyniadau ymchwil cysylltiedig gael eu cymhwyso i biblinellau, rheiliau, ffynhonnau, ac ategolion goleuo mewn diwydiannau meddygol, llongau, automobiles, hedfan a diwydiannau eraill. Yn ystod y 10 mis diwethaf, gwnaeth y tîm gais am gyfanswm o 15 o batentau. Mae'n werth nodi bod rhai patentau hefyd wedi gwneud cais llwyddiannus yn yr Unol Daleithiau. Ffynhonnell llun papur newydd metel anfferrus Tsieineaidd: rhwydwaith
Lle ar gyfer Defnydd Helaeth o Gyflenwyr Allwthio Alwminiwm Alwminiwm-WJW
Lle ar gyfer Defnydd Helaeth o Gyflenwyr Allwthio Alwminiwm Alwminiwm-WJW
Alwminiwm yw un o'r metelau anfferrus a ddefnyddir amlaf yn y byd. Mae ei olau a'i hydwythedd yn gwneud Allwthio Alwminiwm yn ddewis aml-swyddogaeth a gwydn ar gyfer llawer o wahanol gymwysiadau. Er nad yw'r rhan fwyaf o bobl yn sylweddoli cymhwysiad eang deunyddiau alwminiwm, maent yn gyfarwydd â defnyddio alwminiwm mewn dodrefn cartref cyffredin ac offer cegin. Adeiladu yw un o'r defnyddiau mwyaf cyffredin o ddeunyddiau alwminiwm. Mewn adeiladau, mae pwysau'r metel yn ysgafn, gan ei gwneud hi'n haws ei ddefnyddio a lleihau cost adeiladu. Mae Adeilad Canolfan Masnach y Byd wedi'i orchuddio ag alwminiwm a Banc Tsieina yn Hong Kong yn enghreifftiau enwog a ddefnyddir gan y deunydd yn yr adeilad. Yn ogystal, fe'i defnyddir hefyd ar gyfer pontydd, peiriannau trwm ac offer cemegol arbennig. Yn ogystal, nid oes angen ei gynnal. Defnyddir alwminiwm hefyd ar gyfer systemau rheilffordd cyflym. Mae nodweddion ysgafn y deunydd hwn yn galluogi'r dylunydd i leihau'r ymwrthedd ffrithiant heb effeithio ar y cryfder. Defnyddir alwminiwm hefyd ar gyfer awyrennau a llongau gofod, y gellir ei ddefnyddio fel cydran gyffredinol. Mae strwythur rhai llongau gofod hyd yn oed yn cynnwys hyd at 90% o alwminiwm. Mae Allwthio Alwminiwm hefyd yn cael ei ddefnyddio'n helaeth mewn ceir. Mae gan gerbydau a wneir o Allwthio Alwminiwm fframwaith gofod wedi'i wneud o broffil gwasgu. Mae hyn yn wahanol iawn i'r dyluniad car dur traddodiadol sy'n dibynnu ar gragen y corff i ddarparu dur anhyblyg. Gelwir y ceir hyn yn geir "integredig". Yn ogystal ag adeiladu a chludo, mae alwminiwm hefyd yn cael ei ddefnyddio'n helaeth mewn pecynnu a ffoil alwminiwm. Mae'r dibenion hyn yn gwneud alwminiwm yn fetel gwerthfawr ac yn dod yn fwy a mwy pwysig mewn llawer o ddiwydiannau. Erbyn 2021, disgwylir i werth alwminiwm yn y farchnad fyd-eang gyrraedd US $ 245.7 biliwn, a bydd yn cael ei droi i 498.5 biliwn o ddoleri yr Unol Daleithiau erbyn 2030. Mae alwminiwm wedi'i wneud o fwyn alwminiwm, sy'n bodoli mewn amrywiol fwynau. Y brif ffynhonnell fasnachol yw mwyn alwminiwm, a gynhyrchir yn Awstralia, Brasil, Gini, Rwsia a'r Unol Daleithiau. Yn ogystal â Tsieina, India yw'r ail gynhyrchydd alwminiwm mwyaf. Fodd bynnag, mae gwledydd eraill yn cynhyrchu alwmina, sy'n sgil-gynnyrch cynhyrchu alwminiwm. Gallwch chi ffurfio llawer o aloion gwahanol gydag alwminiwm. Mae gan bob proffil Allwthio Alwminiwm berfformiad unigryw. Mae'n bwysig deall y gwahaniaethau rhwng pob aloi a deall nodweddion pob aloi. Mae gan Allwthio Alwminiwm, fel 6061-T6, gryfder tynnol tebyg i ddur. Fodd bynnag, maent hefyd yn grensiog a byddant yn torri ger y gromlin. 09-19
Beth yw Prif Broses Proffil Alwminiwm? Mae Cyflenwyr Allwthio Alwminiwm Wjw Yn Dweud Wrthoch chi-wjw Alumi
Beth yw Prif Broses Proffil Alwminiwm? Mae Cyflenwyr Allwthio Alwminiwm Wjw Yn Dweud Wrthoch chi-wjw Alumi
Mae proffil alwminiwm hefyd yn Allwthio Alwminiwm. Mae'n ddeunydd crai mewn gwirionedd. Mae angen i'r rhan fwyaf o broffiliau alwminiwm gael eu prosesu gan broffiliau alwminiwm cyn eu defnyddio. Dylid trin y deunyddiau siâp alwminiwm y gellir eu defnyddio fel fframwaith yn llai. Dim ond angen ei sleisio, ac yna ei ymgynnull gyda'r cysylltydd. Mae yna hefyd rai proffiliau alwminiwm fframwaith y mae angen iddynt fod yn soffistigedig a thyllog. Mewn gwirionedd, mae toriad dirwy hefyd yn fath o brosesu prosesu dirwy proffil alwminiwm. Nid yw prosesu dirwy proffil alwminiwm yn ddim mwy na chwarae rhai tyllau mawr a bach ar y proffil alwminiwm, ac mae angen defnyddio rhai tyllau mewn rhai tyllau. Defnyddir y rhain i osod sgriwiau. Mae yna rai slotiau melino, awyrennau llyfn, ac ati. Mewn gwirionedd, mae yna lawer o ddefnydd o brosesu mireinio math alwminiwm. Er enghraifft, trawstiau argraffydd, yn gyntaf oll, mae angen i'r trawstiau sicrhau llinoledd uchel iawn a gwastadrwydd wyneb. Ni all y proffil alwminiwm allwthiol fodloni'r gofyniad hwn. Felly. Mae yna hefyd rai deunyddiau math alwminiwm a fydd yn suddo arno. Mae hynny ar gyfer estheteg gosod i atal y bolltau rhag codi'r pen. Mae rhai o ddeunyddiau alwminiwm rhai slotiau melino ar gyfer cydosod hawdd, ac mae rhai ohonynt wedi'u gosod ynddo. Felly, i grynhoi, gellir defnyddio prosesu dirwy proffil alwminiwm fel fframwaith cydosod, neu gellir ei ddefnyddio fel ategolion offer, cynhyrchion ffin, rhannau cymorth, cynhyrchion cregyn, sylfaen, trawstiau, paneli, ac ati. 07-23, etc. 07-23
Faint Yw'r Proffil Alwminiwm Un Tunnell? 2022 Tueddiad Diweddaraf y Farchnad o Bris Proffil Alwminiwm - Allwthio Alwminiwm WJW
Faint Yw'r Proffil Alwminiwm Un Tunnell? 2022 Tueddiad Diweddaraf y Farchnad o Bris Proffil Alwminiwm - Allwthio Alwminiwm WJW
Faint yw tunnell o broffil alwminiwm? Mae'n 2022, ac mae'r farchnad ym mhob diwydiant yn newid. Felly, mae'r diwydiant proffil alwminiwm yn newid yn ddieithriad. Felly, beth yw'r duedd farchnad ddiweddaraf o bris proffil alwminiwm yn 2022? Isod bydd golygydd Cyflenwr Alwminiwm WJW yn dadansoddi ac yn dadansoddi. Faint yw un tunnell o broffil alwminiwm? Yn dibynnu ar y proffiliau alwminiwm ar y pryd, mae yna wahanol wneuthurwyr prynu mewn gwahanol ranbarthau, bydd y pris yn wahanol. Mae yna hefyd wneuthurwr gyda gwahanol ffactorau yn seiliedig ar brisiau gwahanol. Er mwyn gwybod y duedd farchnad ddiweddaraf o broffiliau alwminiwm, mae angen deall strwythur pris proffiliau alwminiwm yn gyntaf. Fel arfer, pris prynu "ingot alwminiwm" ynghyd â "cost prosesu gorffenedig" ynghyd â "cost cludo logisteg" ynghyd â "cost pecynnu cynnyrch" ynghyd â chyfansoddiad rhan "Sarmerie Table Sorting". Gellir dod o hyd i dreuliau perthnasol ar-lein, ac mae'r ffi brosesu yn anodd ei weld, mae'r logisteg yn bell i ffwrdd, nid yw'r pecynnu a'r deunydd a'r deunydd yn bodoli ar gyfer proffiliau confensiynol. Yn seiliedig ar faint ac anhawster ei drawstoriad, mae'r pris yn amrywio o 1,000 i ddegau o filoedd. Mae yna ffactorau eraill a fydd yn effeithio ar bris proffiliau alwminiwm. Mae ymyl y proffil alwminiwm yn wahanol, ac nid yw pedair ymyl y proffil alwminiwm safonol cenedlaethol yn fawr. Mae gan broffiliau alwminiwm safonol EN gornel wrthdro grwm fawr o'r pedair ymyl. Mae'r math rhigol yn wahanol, gan osod gwahanol gnau yn y slot deunydd alwminiwm pan fydd y proffil alwminiwm yn sefydlog ac yn ddi-mot. Slot alwminiwm safonol cenedlaethol gosod cnau sgwâr cyffredinol, mae angen gosod proffiliau alwminiwm safonol EN ar gyfer cnau estron pwrpasol. Mae'r rhain i gyd yn effeithio ar bris gwerthu proffiliau alwminiwm, felly nid oes pris sefydlog. Yr uchod yw'r dadansoddiad o "Faint yw'r proffil alwminiwm? Y duedd farchnad ddiweddaraf o bris proffil alwminiwm yn 2022". Os ydych chi'n dal i fod eisiau dysgu mwy am wybodaeth Cyflenwr Alwminiwm WJW, cydweithredu â ni, cysylltwch â ni, cysylltwch â ni, cysylltwch â ni, cysylltwch â ni, cysylltwch â ni, cysylltwch â ni, cysylltwch â ni, cysylltwch â ni. 12-28
A yw Pris Proffil Alwminiwm yn Filoedd o Yuan Fesul Tunnell?
A yw Pris Proffil Alwminiwm yn Filoedd o Yuan Fesul Tunnell?
A yw pris proffil alwminiwm miloedd o ddoleri yn dunnell? Mae llawer o brynwyr yn gofyn am bris deunyddiau alwminiwm cyn prynu proffiliau alwminiwm. Mewn gwirionedd, mae llawer o ffactorau miniog a gwag yn cytuno ar bris proffiliau alwminiwm. Os ydych chi'n cytuno â ffactor negyddol, os ydych chi am ddefnyddio pris proffil alwminiwm, y peth cyntaf y mae angen ei brofi yw pris y proffil alwminiwm. Mesur? Yn gyffredinol, rhennir y cyfuniad pris o broffiliau alwminiwm yn brisiau haearn silicon. Mae gan bris a chost datblygu deunyddiau alwminiwm a diwydiant logisteg gostau rheoli mowldio chwistrellu. Yn gyntaf oll, mae angen i chi roi cynnig ar bris haearn silicon, nawr dim ond tua 18,000 yw pris haearn silicon. Gan edrych ar bris alwminiwm, gall electroplatio cymysgedd gwahanol chwythu allan y brown gwahanol. Gall prynwyr gael lliw brown personol yn unol â'i anghenion. Mae'r cynhyrchion gorffenedig a grybwyllwyd uchod yn rwymedigaethau cywasgedig a chyfreithiol. Er y bydd pris y pris hefyd yn wahanol i ddylanwad allanol rhai ffactorau miniog. A siarad yn gyffredinol, bydd pris deunyddiau alwminiwm tua 4,000 i 8000; yna i weld y diwydiant logisteg a carton, mae cost rheoli'r diwydiant logisteg yn ôl dwysedd y nwyddau. Os cytunir ar gyfanswm y caniatâd, mae angen cael y cwmni logisteg a grybwyllwyd uchod, ac nid yw costau rheoli pob cwmni diwydiant logisteg yn fras yr un peth, ond nid yw'r gwahaniaeth yn ddrwg. Mae caniatâd unfrydol ardal yr ael yn wahanol i ddefnydd diwydiannol. Yna mae'r costau rheoli pigiad yn wahanol. O ystyried gwahanol drwch y mowld, mae dyluniad y strwythur yn wahanol, ac nid yw'r cymysgedd o arlliwiau rholio yr un peth. Mae'r mowldio chwistrellu o 1500-15000 ar gael. Po fwyaf yw maint y mowldio chwistrellu, yr isaf fydd maint y mowldio chwistrellu. Gellir gweld faint yw pris proffiliau alwminiwm. Mae anfanteision o'r fath yn gyffredinol. Bydd y pris syml yn seiliedig ar bris haearn silicon y noson. At hynny, mae rhai costau rheoli unigol yn anfoddhaol. A siarad yn gyffredinol, dim ond tua 20,000 ydyw. Mae'r ail-adolygiad yn union rai o'r CYFLENWR Alwminiwm WJW. O! 06-06
Beth yw Manteision Aloi Alwminiwm yn y Maes Modurol? -Wjw Alwminiwm Allwthio Su
Beth yw Manteision Aloi Alwminiwm yn y Maes Modurol? -Wjw Alwminiwm Allwthio Su
Yn y blynyddoedd diwethaf, defnyddir Allwthio Alwminiwm yn eang ym maes automobiles. Gyda hyrwyddo a defnyddio strategaethau datblygu cynaliadwy yn egnïol, mae pwysau ysgafn automobiles wedi dod yn duedd. Yn y broses o oleuadau ceir, mae'r deunydd Allwthio Alwminiwm yn arbennig o bwysig, ac fe'i defnyddir yn bennaf mewn trawsnewid a deunyddiau crai corff amgen. Mae pwysau ysgafn y car yn bennaf yn cynnwys y tri chategori: corff ysgafn, siasi ysgafnach, ac ysgafn injan. Y prif bwrpas yw lleihau pwysau'r car trwy ddefnyddio deunyddiau crai ysgafnach yng nghyd-destun y perfformiad, ac yna cwblhau'r nodau cadwraeth ynni a diogelu'r amgylchedd. Felly, beth yw arwyddocâd arbennig Allwthio Alwminiwm yn ysgafn y car: Yn gyntaf, Allwthio Alwminiwm. Yn y broses ymgeisio, nid yw cynhyrchion alwminiwm yn agored i gyrydiad neu gyrydiad bach. Ymhlith y deunyddiau crai confensiynol a ddefnyddir mewn diwydiant, gwerth ailgylchu alwminiwm yw'r mwyaf. Beicio, dim ond 5% yw deunyddiau crai alwminiwm. Er mai alwminiwm ansafonol yw ei berfformiad adfywio, mae'n uwch nag unrhyw un o'r metelau mwy cyffredin. Yn ail, effaith colli pwysau ac arbed ynni a diogelu'r amgylchedd effeithiau sylweddol. Mae priodweddau mecanyddol alwminiwm yn dda, ac mae eu dwysedd ond yn cyfrif am un rhan o dair o ddur, sydd â dargludedd thermol da, ac mae gan y ffilm ocsid a ffurfiwyd yn naturiol yn naturiol ar yr wyneb alwminiwm ymwrthedd cyrydiad gwell. I'r perwyl hwn, mae alwminiwm yn cael ei wireddu gan y automobiles ysgafn i gyflawni automobiles ysgafn. Y dewis cyntaf o'r targed. Yn drydydd, gwella diogelwch a chysur teithwyr. Mae Automobile Allwthio Alwminiwm yn lleihau pwysau'r car heb leihau cynhwysedd y car. Oherwydd bod gan Allwthio Alwminiwm berfformiad da, mae ganddo fantais sylweddol yn y cyswllt perfformiad diogelwch gwrthdrawiad. Unwaith y bydd gwrthdrawiad yn digwydd, bydd yr ardal anffurfiedig ym mhen blaen y car yn digwydd, a all amsugno llawer. 08-17
Pa rannau o'r deunyddiau aloi alwminiwm sy'n cael eu defnyddio mewn ceir? -WJW Alwminiwm Allwthio Sup
Pa rannau o'r deunyddiau aloi alwminiwm sy'n cael eu defnyddio mewn ceir? -WJW Alwminiwm Allwthio Sup
Pa rannau o Allwthio Alwminiwm sy'n cael eu defnyddio mewn ceir? Defnyddir proffiliau Allwthio Alwminiwm mewn cerbydau: trawstiau gwrth-wrthdrawiad bumper bumper, blychau sy'n amsugno ynni, trawstiau gwrthdrawiad drws car, raciau cymorth deialu offerynnol mewnol, siasi car, cydrannau rhannau corff car, Pibellau olew, rheiliau llithro, raciau bagiau, gwres cyfnewidwyr a thrawstoriad arall o gydrannau parod gyda'r un croestoriad. 1.ALUMINUM EXTRUSION Allwthio ALUMINUM Mae trawstiau gwrth-wrthdrawiad trawstiau gwrth-wrthdrawiad yn gyffredin iawn ar geir, ac maent yn datblygu i ddelwyr cerbydau pen isel. Oherwydd bod yr effaith lleihau braster yn sylweddol, er mwyn gwella dwy flynedd, mae gobaith i ddisodli'r trawst gwrthdrawiad dur i bob cyfeiriad. Deunyddiau crai allweddol trawstiau llwyth yw 6082, 7003, 6060 mewn blychau sugno, a 6082 gyda fersiwn gwaelod a bachyn llusgo. 2. Mae'r panel offeryn yn cefnogi offeryn yr offeryn yn y car i gefnogi'r proffiliau alwminiwm a ddefnyddir gan berchennog y prif stand gyda 6061 a 6063. Mae'r strwythur yn gymharol syml ac mae'r effaith lleihau braster yn dda iawn. Car dewis yn raddol. 3. Mae rhan siasi car y rhannau siasi car eisoes wedi'u datblygu mwy a mwy, ac mae alwminiwmization y car, ac mae wedi newid yn araf o'r rhannau castio i ddeunyddiau alwminiwm. Y deunyddiau crai yw 6061 a 6082. 4. Rhannau corff car: Mae strwythurau ffrâm ddur traddodiadol yn cael eu trosglwyddo mewn grym critigol. 5. Rheilen llithro a rac bagiau 6. Y cyfnewidydd gwres 7. Mae'r corff alwminiwm cyfan ar hyn o bryd y bysiau ynni newydd yn defnyddio strwythur y corff alwminiwm llawn. Mae XJ, ac ati, wedi'i integreiddio'n agos ar gyfer proffiliau alwminiwm, byrddau dodrefn a chydrannau castio. Defnyddir yr allwedd i gorff alwminiwm cyfan car fy ngwlad ar gerbydau trydan ynni newydd, mae'r allwedd wedi'i wneud o broffiliau alwminiwm i bensaernïaeth. Y deunyddiau crai yw 6063, 6061, a 6082 fel proffiliau Allwthio Alwminiwm. Yr uchod yw cyflwyniad "Pa rannau o'r Alwminiwm ExtRusion a ddefnyddir mewn ceir", mae Cyflenwr Alwminiwm WJW yn darparu mwy o broffiliau alwminiwm i chi, cynhyrchion Allwthio Alwminiwm, cysylltwch â ni os oes angen i chi gydweithredu, cysylltwch â ni. 02-28
Sut mae'r Trac Deunydd Aloi Alwminiwm wedi'i Osod? Dull Cyflwyniad-WJW Alwminiwm Allwthio Su
Sut mae'r Trac Deunydd Aloi Alwminiwm wedi'i Osod? Dull Cyflwyniad-WJW Alwminiwm Allwthio Su
Sut mae Llinell Weithio Allwthio Alwminiwm? Cyflwyniad dull gosod Cyflenwr Alwminiwm WJW. Gellir gosod Allwthio Alwminiwm mewn dwy ffordd mewn dwy ffordd. Y dull cyntaf yw gosod y canllaw y tu allan i gyfeiriad lled y corff. Yna cysylltwch y rhannau allanol â rheilffordd canllaw proffil Allwthio Alwminiwm. Mae'r dull gosod hwn yn gyflymach ac yn rhatach na'r ail ddull. Yr ail ddull yw cysylltu'r rheilen alwminiwm i'r gwaelod gyda braced alwminiwm gyda thwll ffa. Mae proffil Allwthio Alwminiwm yn cael ei wasgu i wahanol siapiau a meintiau. Mae'r siâp yn cynnwys tiwb crwn, ongl a sianel. Gallwch hefyd ddod o hyd iddynt gyda haenau arwyneb gwahanol. Mae'r proffiliau hyn yn mabwysiadu dyluniad modiwlaidd ac yn gofyn am yr amser cydosod lleiaf. Mae angen lleiafswm cynnal a chadw arnynt hefyd. Maent hefyd yn ailgylchadwy. Wrth osod canllaw proffil Allwthio Alwminiwm, rhaid i chi fod yn ofalus. Cyn gosod, gwnewch yn siŵr bod gennych yr offer a'r offer cywir. Er enghraifft, dylech ddefnyddio wrench hecsagon mewnol o ansawdd uchel a wrench pen pêl dur aloi hir oes. Os ydych chi am wella ansawdd y gosodiad, mae hyn yn angenrheidiol. Yn ogystal â chaniatáu cerbydau rheilffordd ysgafn, mae Allwthio Alwminiwm hefyd yn hawdd i'w gynhyrchu a'i gynnal. Mae'r broses weldio alwminiwm wedi'i wella'n barhaus, ac mae yna lawer o ffyrdd i atgyweirio, paentio a sgleinio'r rhannau allwthio ALUMINUM. Gallwch hefyd ddarganfod bod Allwthio Alwminiwm yn haws i'w gynnal na cherbydau rheilffordd dur. Mae pwysau Allwthio Alwminiwm yn ysgafn, a all leihau pwysau ceir teithwyr rheilffordd yn fawr. Mae'n 30% i 50% yn ysgafnach na dur. Gellir ei ddefnyddio i leihau ansawdd y rhai nad ydynt yn gwanwyn, a thrwy hynny leihau difrod i'r trac. Am resymau diogelwch, mae hyn yn bwysig. Mae gan Allwthio Alwminiwm hefyd ddargludedd thermol uchel ac mae'n helpu i atal rhwd. Gellir gosod Allwthio Alwminiwm mewn dau ddull gwahanol mewn dau ddull gwahanol. Y dull cyntaf yw ei droelli yn ei le. Wrth osod trac proffil alwminiwm, argymhellir dod o hyd i berson sydd â phrofiad adeiladu penodol. Bydd hyn yn lleihau'r posibilrwydd o unrhyw ddifrod yn ystod y gosodiad. Ar ben hynny, unwaith y bydd y trac wedi'i osod, gallwch ei orchuddio â deunyddiau gorchudd arwyneb. Yr ail ddull yw gosod Allwthio Alwminiwm ar y wal. Gallwch ddefnyddio'r dull hwn i osod Allwthio Alwminiwm ar unrhyw wal. Gellir defnyddio'r rheiliau proffil alwminiwm ers blynyddoedd lawer, a darparu amddiffyniad i'r wal. Yn ogystal, mae ei gryfder yn ddigon i ddisodli deunyddiau sy'n seiliedig ar gopr. 10-14
Beth yw'r Amrywiaethau o Broffiliau Aloi Alwminiwm?
Beth yw'r Amrywiaethau o Broffiliau Aloi Alwminiwm?
Beth yw'r amrywiaethau o broffil Allwthio Alwminiwm? Ar gyfer proffiliau alwminiwm, mae gennych lawer o ddewisiadau. Mae yna broffiliau pensaernïol, proffiliau pensaernïol a phroffiliau diwydiannol. Mae gan bob un o'r mathau hyn o ffeiliau cyfluniad wahanol briodoleddau a defnyddiau. Er enghraifft, mae'r proffil strwythurol yn ysgafn, ac mae'n darparu anystwythder plygu a throelli rhagorol. Maent hefyd yn addas iawn ar gyfer gweithgynhyrchu fframweithiau paneli solar a strwythurau eraill. Ar y llaw arall, defnyddir proffiliau pensaernïol fel arfer i wneud fframiau ffenestri a llenfuriau. Mae proffiliau alwminiwm diwydiannol fel arfer yn perfformio triniaeth arwyneb i wella ymwrthedd cyrydiad a nodweddion cynnyrch eraill. Mae'n bwysig dewis y dull prosesu cywir ar gyfer ceisiadau penodol. Er mwyn eich helpu i ddewis y math cywir o driniaeth arwyneb, rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â gwneuthurwr cynhyrchu proffiliau alwminiwm -WJW Alwminiwm Cyflenwr. Mae gan Allwthio Alwminiwm amrywiaeth o raddau a deunyddiau i ddewis ohonynt. Mae dwyster aloion sy'n cynnwys copr yn uwch nag aloion di-gopr. Mae dwyster aloion sy'n cynnwys manganîs yn uwch na'r aloi cyfres 1xxx, ond mae'n haws ei fowldio. Wrth ddewis proffil Allwthio Alwminiwm, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis aloi dwysedd uchel sy'n addas i chi ei ddylunio. Gellir defnyddio aloion â chryfder cynnyrch uchel ar gyfer trawstiau adenydd hedfan, ond efallai na fyddant yn addas ar gyfer fframiau tryciau. Maent hefyd yn hawdd eu cyrydu. Wrth ddewis yr aloi gorau ar gyfer eich prosiect, dylech ystyried eich anghenion yn ofalus. Defnyddir proffil Allwthio Alwminiwm yn aml ym meysydd adeiladu, amddiffyn, pŵer, cyfathrebu a meysydd eraill. Mae ganddynt nodweddion helaeth, ac mae'r gwneuthurwr yn ei brosesu yn unol â'r gofynion. Y math Allwthio Alwminiwm mwyaf cyffredin yw 6000 o aloion cyfres a 70 o aloion cyfres. Mae'r aloion hyn yn hawdd eu mowldio a'u prosesu. Mae gwasgu yn broses o drosi Allwthio Alwminiwm yn siâp. Allwthio Alwminiwm, sydd â chrynodiad uchel o elfennau aloi. Mae'r broses hon yn ddarbodus iawn, ac mae'n addas iawn ar gyfer creu rhannau dylunio ar wahân. Mae'n caniatáu i ddylunwyr osod y metel dim ond lle mae angen y metel yn y strwythur. Aloi arall yw 6005, sydd ag ansawdd gwasgu rhagorol. Mae'n cynnwys llawer iawn o silicon, sy'n helpu i leihau'r tymheredd toddi. Mae ganddo hefyd gryfder uwch a pherfformiad plygu. Fodd bynnag, ar gyfer ceisiadau a all ddigwydd gyda straen a gorboethi, nid dyma'r dewis gorau, oherwydd gall aloion dorri o dan straen. Proffil Allwthio Alwminiwm arall yw 6082. Mae hwn yn aloi strwythurol, sydd â'r gallu cryfder mwyaf ymhlith holl aloion cyfres 6000. Dyma'r dewis poblogaidd o rannau strwythurol, ar gyfer gwahanol ddiwydiannau. Mae ei gryfder a'i wrthwynebiad cyrydiad yn ei wneud yn ddewis delfrydol ar gyfer gwahanol ddefnyddiau. 08-25
Model Alwminiwm Universal Caledwch Rheoli Tabl Rhannu-WJW Alwminiwm Allwthio Cyflenwr
Model Alwminiwm Universal Caledwch Rheoli Tabl Rhannu-WJW Alwminiwm Allwthio Cyflenwr
Rhannu bwrdd rheoli caledwch model alwminiwm cyffredinol! Gall y bwrdd rheoli caledwch alwminiwm eich helpu i wahaniaethu rhwng y gwahanol lefelau o ddeunyddiau alwminiwm. Er enghraifft, mae label HBW yn cwmpasu'r ystod caledwch sy'n addas ar gyfer Allwthio Alwminiwm lefel car. Dylid nodi bod y raddfa hon wedi'i rhannu'n ddwy ran: un yw'r gwerth caledwch o fewn ystod tymheredd penodol, a'r llall yw'r gwerth caledwch o fewn yr ystod amser benodol. Mae rhan gyntaf y tabl yn rhestru caledwch cymharol alwminiwm ar wahanol dymereddau. Mae ail ran y tabl yn dangos newidiadau yn y caledwch dros amser a thymheredd. Mae tabl cymharu caledwch alwminiwm yn cynnwys cryfder cneifio alwminiwm a chryfder tynnol eithafol. Dwysedd cneifio yw mesur y deunydd i wrthsefyll straen cneifio. Gellir mesur cryfder cneifio'r papur trwy dorri â siswrn. Pan fydd llafn y siswrn mewn cysylltiad â'i gilydd, maent yn torri'r siswrn trwy'r rhan deneuaf. Mae alwminiwm â chryfder cneifio is yn haws i'w dorri nag alwminiwm â chryfder cneifio uwch. Gwneir Allwthio Alwminiwm trwy ffurfio aloion metel gyda'i gilydd. Gellir defnyddio'r deunyddiau hyn ar gyfer ceisiadau lluosog. Mae mwy na 30 o aloion sy'n addas ar gyfer gwahanol fathau o alwminiwm, ac mae gan bob un ohonynt enw pedwar digid unigryw ac mae'n perthyn i gyfres. Y ddau Allwthio Alwminiwm mwyaf poblogaidd a ddefnyddir yn eang yw 6061-T6 a 3003-H18. Defnyddir yr aloion hyn i adeiladu fframwaith a chydran weldio sy'n gofyn am sgerbwd craig. Er bod alwminiwm yn fwy hyblyg na dur, nid yw'n wydn iawn. Mae'r rhan fwyaf o adferiad alwminiwm ac aloi yn dueddol o iselder a phlygu o dan bwysau. Yn ogystal, mae pwysau'r dur 2.5 gwaith pwysau alwminiwm. Mae dur hefyd yn ddeunydd mwy trwchus nag alwminiwm. Mae'r rhain yn ffactor pwysig wrth bennu gwydnwch deunyddiau. Mae dau brif fath o ddeunyddiau alwminiwm. Y cyntaf yw 6061. Mae dwyster ei gynnyrch yn uwch na 3061. Mae ei gryfder cnwd uchel yn ei groesawu'n fawr gan y sgerbwd pensaernïol a'r sgaffaldiau. Yr ail yw 6061, meddalach na 2024, elastigedd llai. Mae hyn yn ei gwneud yn ddewis gwell ar gyfer cymwysiadau mowldio, ac mae'r cyntaf yn fwy addas ar gyfer cymwysiadau prosesu mecanyddol. Caledwch yw nodwedd gwrth-crafu deunydd neu bant. Mae caledwch alwminiwm yn 240 mPa. Er bod ei galedwch, gwerth caledwch yn dibynnu ar baramedrau'r prawf. Er mwyn cyflawni cymariaethau cywir, rhaid diffinio paramedrau'r prawf yn glir. 08-31
Dim data
Proffiliau alwminiwm drysau a Windows, drysau aloi alwminiwm a ffenestri cynhyrchion gorffenedig, system llenfur, rydych chi eisiau, i gyd yma! Mae ein cwmni yn cymryd rhan mewn drysau a Windows alwminiwm ymchwil a datblygu a gweithgynhyrchu am 20 mlynedd.
Dim data
CONTACT UD

Person Cysylltiad: Bruce Wang

Ffôn:86 13902826415

Whatsapp:86 13902826415

E-bost: info@aluminum-supply.com

Ychwanegu: Na. 17, Gweithdy Liannanshe, Songgangtang, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City

Hawlfraint © 2022 Foshan WJW alwminiwm Co., Ltd. | Map o'r wefan  Dylunio Lifisher
sgwrsio ar -lein
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a response from us via email. Please be sure to leave your contact details so that we can better assist