გავხდეთ გლობალური სახლის კარებისა და ფანჯრების ინდუსტრიის პატივცემული ქარხანა.

სამრეწველო ალუმინის პროფილის პროცესში ადსორბციული ნაწილაკების წარმოქმნის მიზეზები

სამრეწველო ალუმინის პროფილების შეკუმშვის წარმოების პროცესში შეუიარაღებელი თვალით ხილული დეფექტები მოიცავს მოხრას, გადახვევას, დეფორმაციას და წიდას. და ძნელია იმის დადგენა, რომ ძნელია დაკვირვება ან შეხება ადსორბციულ ნაწილაკებთან და ის წარმოქმნის ადსორბციულ ნაწილაკებს. ელექტროფორეზული და შესხურების პროფილების წარმოების პროცესში, მათი ამოღება რთულია. ეს გავლენას მოახდენს სამრეწველო ალუმინის პროფილის გარეგნობაზე და გამოიწვევს ნარჩენ პროდუქტებს. დღეს, სამრეწველო ალუმინის პროფილის მწარმოებლები ხსნიან "ადსორბციული ნაწილაკების" წარმოქმნის ძირითად მიზეზებს. ჩამოსხმული ჯოხების ხარისხის ხარისხი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც გავლენას ახდენს სამრეწველო ალუმინის პროფილების ზედაპირის მჭიდრო ჩამოსხმაზე, ასე რომ, ადსორბციული ნაწილაკების მიზეზი დიდ კავშირშია ჩამოსხმული ჯოხის ხარისხთან. ჩამოსხმული ღეროების საერთო დეფექტებს მიეკუთვნება წიდა, ფორები, მსხვილი მარცვლები, მიკერძოებული ანალიზი, მსუბუქი ბრწყინვალე მარცვლები და ა.შ. ყველა ამ ჩამოსხმის ღეროს დეფექტს აქვს ერთი საერთო. სექსუალური, ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი "ადსორბციული ნაწილაკების" ფორმირებისთვის. ყალიბის ზემოქმედება შეკუმშვის წარმოებაშია და ყალიბი მუშაობს მაღალ ტემპერატურაზე და მაღალ წნევაზე. ეს გამოიწვევს მოქნილ დეფორმაციას. ჩამოსხმის სამუშაო ზონა იწყება პარალელურად შეკუმშვის მიმართულებით. როცა წნევა ზეწოლის ქვეშაა. როდესაც სამუშაო ზოლის დანა ექვემდებარება სამრეწველო ალუმინის პროფილებით წარმოქმნილ წებოვან ალუმინს, ბლანტი ალუმინის ფორმირების პროცესში, ნაწილაკები მუდმივად გამოიყოფა სამრეწველო ალუმინის პროფილებით და მიმაგრებულია პროფილის ზედაპირზე, რათა წარმოიქმნას ადსორბციული ნაწილაკები. ადსორბციის ნაწილაკები. შეკუმშვის პროცესის ზემოქმედება, შეკუმშვის პროცესის პარამეტრი ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც გავლენას ახდენს ადსორბციული ნაწილაკების წარმოქმნაზე. თუ შეკუმშვის ტემპერატურა ძალიან მაღალია და შეკუმშვის სიჩქარე ძალიან სწრაფია, წარმოქმნილი ადსორბციის ნაწილაკები მეტი იქნება. სამრეწველო ალუმინის პროფილების ნაკადის სიჩქარის გაზრდის გამო მაღალ ტემპერატურაზე და მაღალ სიჩქარეზე, იზრდება ყალიბის დეფორმაციის ხარისხი, აჩქარებულია ლითონის დინება და შედარებით სუსტდება ლითონის დეფორმაციის წინააღმდეგობა, რაც უფრო ადვილია ადსორბციის ფორმირება. ნაწილაკების ფენომენი. ადსორბციული ნაწილაკების წარმოქმნის ძირითადი მიზეზები ძირითადად ექვემდებარება ჩამოსხმის ღეროების, ყალიბების და ექსტრუდირებული პროცესების სამ ფაქტორს. სამრეწველო ალუმინის პროფილის მწარმოებლებს შეუძლიათ გააგრძელონ პრობლემების ანალიზი და გამოცდილების შეჯამება წარმოების პრაქტიკის საფუძველზე. ნაწილაკების წარმოქმნის შესამცირებლად ან თავიდან აცილების მიზნით და მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება პროდუქტის მოსავლიანობა და სამრეწველო ალუმინის პროფილების წარმოების ეფექტურობა. 04-07

სამრეწველო ალუმინის პროფილის პროცესში ადსორბციული ნაწილაკების წარმოქმნის მიზეზები 1

დაუკავშირდით ჩვენთან
რეკომენდებული სტატიები
პროექტი რეჟიმი FAQ
სამხრეთ კორეის ალუმინის შენადნობის ზედაპირის ულტრა მწირი ტექნოლოგიის წარმატებული განვითარება-WJW SUPPLIER
სამხრეთ კორეის ალუმინის შენადნობის ზედაპირის ულტრა მწირი ტექნოლოგიის წარმატებული განვითარება-WJW SUPPLIER
სამხრეთ კორეის დონგის უნივერსიტეტის ლითონის მასალებისა და ინჟინერიის პროფესორმა ჟენგ კანინგმა (ტრანსლიტერაცია) ახლახან განაცხადა, რომ გუნდმა დამოუკიდებლად შეიმუშავა ალუმინის შენადნობის სუპერ ჰიდროფობიური ტექნოლოგია და მიმართა შესაბამის პატენტებს. ეს ტექნოლოგია ზუსტად კონტროლდება ლითონის შენადნობის ზედაპირის სტრუქტურით, რათა მიაღწიოს ულტრაჰიდროფობიურ ფუნქციას ან ჰიდროფილურ შესრულებას. მათ შორის, ლითონის ზედაპირის ჰიდროფობიური მოქმედება შეიძლება გამოყენებულ იქნას სანავიგაციო გემების კოროზიის და მანქანისა და თვითმფრინავის აქსესუარების ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად. ამავდროულად, მას ასევე შეუძლია შეამციროს ხახუნი, გააცნობიეროს მილების სისტემის თხევადი შეზეთვა, შეამციროს სამედიცინო ინსტრუმენტის ბაქტერიული ადჰეზია; სექსი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ერთჯერადი აქსესუარებისთვის, როგორიცაა სითბოს გადამცვლელი, რომელსაც შეუძლია სუნის მოცილება და სითბოს გაცვლის ეფექტურობის გაუმჯობესება. ჟენგ ჩანინგმა თქვა, რომ ლითონის სტრუქტურის შეცვლით ლითონის შენადნობების ჰიდროფობიური მუშაობის მაქსიმალურად გაზრდის მიზნით, ეს ადვილი არ არის. არსებულ ტექნოლოგიას ასევე შეუძლია მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს ალუმინის შენადნობის ზედაპირის ჰიდროფობიური მოქმედება. დამუშავების შემდგომი სხვადასხვა მეთოდები, როგორიცაა საპოხი მასალის შევსება, რომელიც დიდ დროსა და ხარჯს ხარჯავს, არ არის ხელსაყრელი კომერციული პოპულარიზაციისთვის. ჟენგ კანიინგის გუნდი 2017 წლიდან მოყოლებული იყო ალუმინის შენადნობის ზედაპირის დამუშავების ტექნოლოგიის განვითარებისა და ინდუსტრიული აპლიკაციების შემუშავებაზე. ამ განვითარების ტექნიკური სახელია „ანოდის დაჟანგვის მეთოდი“, რომელიც აკონტროლებს ლითონის ზედაპირის ნანოტექნოლოგიურ ფორმას და ზომას, რითაც მაქსიმალურად ჰიდროფობიურ შესრულებას. ზუსტი კონტროლირებად ოქსიდებს შეუძლიათ ლითონის ზედაპირს ჰქონდეს მრავალი ფუნქცია, როგორიცაა კოროზიის საწინააღმდეგო, გაყინვა, ყინვა, ხახუნის შემცირება და სითბოს წინააღმდეგობის გაუმჯობესება. ამ ტექნოლოგიას შეუძლია სწრაფად ჩამოაყალიბოს ჰიბრიდული ნანო სტრუქტურები ლითონის დიდ ფართობზე, რომელიც იაფია და აქვს გარკვეული ჰიდროფობიური მოქმედება. არ არსებობს შეზღუდვა მასალის ზომაზე. მკვლევართა ჯგუფი მზად არის გამოიკვლიოს ლითონის ზედაპირის ჰიდროფილური და ჰიდროფობიური მოქმედება. მოსალოდნელია, რომ მსგავსი კვლევის შედეგები გამოყენებული იქნება მილსადენებზე, მოაჯირებზე, ჭაბურღილებსა და განათების აქსესუარებზე სამედიცინო, გემების, ავტომობილების, ავიაციის და სხვა ინდუსტრიებში. ბოლო 10 თვის განმავლობაში გუნდმა სულ 15 პატენტი განაცხადა. აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი პატენტი წარმატებით გამოიყენება შეერთებულ შტატებშიც. ჩინური ფერადი ლითონის გაზეთის სურათის წყარო: ქსელი
ადგილი ალუმინის-WJW ალუმინის ექსტრუზიის მომწოდებლების ფართო გამოყენებისთვის
ადგილი ალუმინის-WJW ალუმინის ექსტრუზიის მომწოდებლების ფართო გამოყენებისთვის
ალუმინი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებული ფერადი ლითონია. მისი სინათლე და მოქნილობა აქცევს ალუმინის ექსტრუზიას მრავალფუნქციურ და გამძლე არჩევანს მრავალი სხვადასხვა აპლიკაციისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანების უმრავლესობას არ ესმის ალუმინის მასალების ფართოდ გამოყენება, მათ კარგად იცნობენ ალუმინის გამოყენებას ჩვეულებრივი სახლის ავეჯსა და სამზარეულოს ჭურჭელში. შენობა ალუმინის მასალების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული გამოყენებაა. შენობებში ლითონის წონა მსუბუქია, რაც აადვილებს გამოყენებას და ამცირებს შენობის ღირებულებას. ალუმინის დაფარული მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის შენობა და ჩინეთის ბანკი ჰონგ კონგში არის ცნობილი მაგალითები, რომლებიც გამოიყენება შენობაში არსებული მასალისთვის. გარდა ამისა, იგი ასევე გამოიყენება ხიდების, მძიმე ტექნიკისა და სპეციალური ქიმიური აღჭურვილობისთვის. გარდა ამისა, არ არის საჭირო მისი შენარჩუნება. ალუმინი ასევე გამოიყენება მაღალსიჩქარიანი სარკინიგზო სისტემებისთვის. ამ მასალის მსუბუქი მახასიათებლები დიზაინერს საშუალებას აძლევს შეამციროს ხახუნის წინააღმდეგობა სიძლიერეზე ზემოქმედების გარეშე. ალუმინი ასევე გამოიყენება თვითმფრინავებისა და კოსმოსური ხომალდებისთვის, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც მთლიანი კომპონენტი. ზოგიერთი კოსმოსური ხომალდის სტრუქტურა კი შეიცავს 90%-მდე ალუმინს. ალუმინის ექსტრუზია ასევე ფართოდ გამოიყენება მანქანებში. ალუმინის ექსტრუზიისგან დამზადებულ მანქანებს აქვთ გამწოვი პროფილისგან დამზადებული კოსმოსური ჩარჩო. ეს ძალიან განსხვავდება ტრადიციული ფოლადის მანქანის დიზაინისგან, რომელიც ეყრდნობა სხეულის გარსს ხისტი ფოლადის უზრუნველსაყოფად. ამ მანქანებს „ინტეგრირებული“ მანქანები ეწოდება. მშენებლობისა და ტრანსპორტირების გარდა, ალუმინი ასევე ფართოდ გამოიყენება შეფუთვაში და ალუმინის ფოლგაში. ეს მიზნები ალუმინს ძვირფას ლითონად აქცევს და უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება მრავალ ინდუსტრიაში. 2021 წლისთვის მსოფლიო ბაზარზე ალუმინის ღირებულება სავარაუდოდ 245,7 მილიარდ აშშ დოლარს მიაღწევს, ხოლო 2030 წლისთვის ის 498,5 მილიარდ აშშ დოლარამდე გახდება. ალუმინი მზადდება ალუმინის მადნისაგან, რომელიც არსებობს სხვადასხვა მინერალებში. მთავარი კომერციული წყაროა ალუმინის საბადო, რომელიც წარმოებულია ავსტრალიაში, ბრაზილიაში, გვინეაში, რუსეთსა და შეერთებულ შტატებში. ჩინეთის გარდა, ინდოეთი მეორე უმსხვილესი ალუმინის მწარმოებელია. თუმცა, სხვა ქვეყნებშიც არსებობს ალუმინის წარმოება, რომელიც ალუმინის წარმოების გვერდითი პროდუქტია. თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ მრავალი სხვადასხვა შენადნობები ალუმინის საშუალებით. ალუმინის ექსტრუზიის თითოეულ პროფილს აქვს უნიკალური შესრულება. მნიშვნელოვანია გვესმოდეს განსხვავებები თითოეულ შენადნობას შორის და გავიგოთ თითოეული შენადნობის მახასიათებლები. ალუმინის ექსტრუზია, როგორიცაა 6061-T6, აქვს ფოლადის მსგავსი გამძლეობა. თუმცა, ისინი ასევე ხრაშუნაა და მრუდის მახლობლად იშლება. 09-19
რა არის ალუმინის პროფილის ძირითადი პროცესი? Wjw Aluminum Extrusion Suppliers Tells You-wjw Alumi
რა არის ალუმინის პროფილის ძირითადი პროცესი? Wjw Aluminum Extrusion Suppliers Tells You-wjw Alumi
ალუმინის პროფილი ასევე არის ალუმინის ექსტრუზია. სინამდვილეში ეს არის ნედლეული. ალუმინის პროფილების უმეტესობა გამოყენებამდე უნდა დამუშავდეს ალუმინის პროფილებით. ალუმინის ფორმის მასალები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჩარჩოდ, ნაკლებად უნდა იყოს დამუშავებული. საჭიროა მხოლოდ დაჭრა, შემდეგ კი კონექტორით აწყობა. ასევე არის ჩარჩო ალუმინის პროფილები, რომლებიც უნდა იყოს დახვეწილი და პერფორირებული. სინამდვილეში, წვრილი ჭრა ასევე არის ალუმინის პროფილის ჯარიმის დამუშავების ერთგვარი დამუშავება. ალუმინის პროფილის წვრილი დამუშავება სხვა არაფერია, თუ არა ალუმინის პროფილზე რამდენიმე დიდი და პატარა ხვრელების დაკვრა, და ზოგიერთი ხვრელის გამოყენება საჭიროა ზოგიერთ ხვრელში. ისინი გამოიყენება ხრახნების დასაყენებლად. არის რამდენიმე საღარავი სლოტი, გლუვი თვითმფრინავები და ა.შ. სინამდვილეში, ალუმინის ტიპის დახვეწილი დამუშავების მრავალი გამოყენება არსებობს. მაგალითად, პრინტერის სხივებმა, პირველ რიგში, სხივებმა უნდა უზრუნველყონ ძალიან მაღალი წრფივობა და ზედაპირის სიბრტყე. წნეხილი ალუმინის პროფილი ვერ აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნას. ჱარჲგა. ასევე არის ალუმინის ტიპის მასალები, რომლებიც მასზე ჩაიძირება. ეს არის ინსტალაციის ესთეტიკისთვის, რათა თავიდან იქნას აცილებული ჭანჭიკების თავი. ზოგიერთი საღარავი სლოტის ალუმინის მასალის ნაწილი განკუთვნილია მარტივი შეკრებისთვის, ზოგი კი მასშია დამონტაჟებული. ამრიგად, მოკლედ, ალუმინის პროფილის დამუშავება შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც შეკრების ჩარჩო, ან შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც აღჭურვილობის აქსესუარები, სასაზღვრო პროდუქტები, დამხმარე ნაწილები, ჭურვის პროდუქტები, ბაზა, სხივები, პანელები და ა.შ. 07-23 და ა.შ. 07-23
რა ღირს ალუმინის პროფილი ერთი ტონა? 2022 ალუმინის პროფილის უახლესი ბაზრის ტენდენცია-WJW ალუმინის ექსტრუზია
რა ღირს ალუმინის პროფილი ერთი ტონა? 2022 ალუმინის პროფილის უახლესი ბაზრის ტენდენცია-WJW ალუმინის ექსტრუზია
რა ღირს ტონა ალუმინის პროფილი? 2022 წელია და თითოეულ ინდუსტრიაში ბაზარი იცვლება. ამიტომ, ალუმინის პროფილის ინდუსტრია გამონაკლისის გარეშე იცვლება. მაშ, როგორია ალუმინის პროფილის ფასის უახლესი ბაზრის ტენდენცია 2022 წელს? ქვემოთ WJW Aluminum Supplier-ის რედაქტორი აანალიზებს და აანალიზებს. რა ღირს ერთი ტონა ალუმინის პროფილი? იმ დროისთვის ალუმინის პროფილებიდან გამომდინარე, სხვადასხვა რეგიონში სხვადასხვა მწარმოებლები არიან შესყიდვები, ფასი განსხვავებული იქნება. ასევე არის მწარმოებელი სხვადასხვა ფაქტორებით სხვადასხვა ფასებზე დაყრდნობით. ალუმინის პროფილების უახლესი ბაზრის ტენდენციის გასაგებად, პირველ რიგში, აუცილებელია ალუმინის პროფილების ფასის სტრუქტურის გაგება. ჩვეულებრივ, "ალუმინის ინგოტის" შესყიდვის ფასი პლუს "დამუშავების მზა ღირებულება" პლუს "ლოგისტიკის ტრანსპორტირების ღირებულება" პლუს "პროდუქტის შეფუთვის ღირებულება" პლუს "Sarmerie Table Sorting" ნაწილის შემადგენლობა. შესაბამისი ხარჯები შეგიძლიათ იხილოთ ინტერნეტში, და დამუშავების საფასური ძნელი შესამჩნევია, ლოჯისტიკა შორს არის, შეფუთვა და მასალა და მასალა არ არსებობს ჩვეულებრივი პროფილებისთვის. მისი კვეთის ზომისა და სირთულის მიხედვით, ფასი 1000-დან ათეულ ათასამდე მერყეობს. არსებობს სხვა ფაქტორები, რომლებიც გავლენას მოახდენს ალუმინის პროფილების ფასზე. ალუმინის პროფილის კიდე განსხვავებულია, ხოლო ეროვნული სტანდარტის ალუმინის პროფილის ოთხი კიდე დიდი არ არის. EN სტანდარტული ალუმინის პროფილებს აქვს ოთხი კიდეების დიდი მოხრილი შებრუნებული კუთხე. ღარის ტიპი განსხვავებულია, ალუმინის მასალის ჭრილში სხვადასხვა თხილის დაყენება, როდესაც ალუმინის პროფილი ფიქსირდება და არ არის დატენილი. ეროვნული სტანდარტის ალუმინის სლოტზე განთავსებული ზოგადი კვადრატული თხილი, EN სტანდარტული ალუმინის პროფილები უნდა განთავსდეს სპეციალური უცხო თხილისთვის. ეს ყველაფერი გავლენას ახდენს ალუმინის პროფილების გასაყიდ ფასზე, ამიტომ არ არსებობს ფიქსირებული ფასი. ზემოთ არის ანალიზი "რამდენი ღირს ალუმინის პროფილი? ალუმინის პროფილის ფასის უახლესი ბაზრის ტენდენცია 2022 წელს". თუ კვლავ გსურთ გაიგოთ მეტი WJW ალუმინის მიმწოდებლის ინფორმაციის შესახებ, ითანამშრომლოთ ჩვენთან, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ. 12-28
არის თუ არა ალუმინის პროფილის ფასი ათასობით იუანი ტონაზე?
არის თუ არა ალუმინის პროფილის ფასი ათასობით იუანი ტონაზე?
არის თუ არა ალუმინის პროფილის ფასი ათასობით დოლარი ტონაზე? ბევრი მყიდველი ითხოვს ალუმინის მასალების ფასს ალუმინის პროფილების შეძენამდე. ფაქტობრივად, ალუმინის პროფილების ფასს ბევრი მკვეთრი და ცარიელი ფაქტორი ეთანხმება. თუ ეთანხმებით უარყოფით ფაქტორს, თუ გსურთ გამოიყენოთ ალუმინის პროფილის ფასი, პირველი, რაც უნდა განიცადოთ, არის ალუმინის პროფილის ფასი. გაზომვა? ალუმინის პროფილების ფასების კომბინაცია ზოგადად იყოფა სილიკონის რკინის ფასებად. ალუმინის მასალებისა და ლოგისტიკური ინდუსტრიის ფასი და განვითარების ღირებულება აქვს ინექციური ჩამოსხმის მართვის ხარჯები. უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა სცადოთ სილიკონის რკინის ფასი, ახლა სილიკონის რკინის ფასი მხოლოდ დაახლოებით 18000-ია. თუ გადავხედავთ ალუმინის ფასს, სხვადასხვა ნარევმა ელექტრომოლევამ შეიძლება ააფეთქოს სხვადასხვა ყავისფერი. მყიდველებს შეუძლიათ ჰქონდეთ პერსონალური ყავისფერი ფერი მისი საჭიროებების შესაბამისად. ზემოაღნიშნული მზა პროდუქცია არის შეკუმშული და სამართლებრივი ვალდებულებები. მიუხედავად იმისა, რომ ფასის ფასი ასევე განსხვავდება ზოგიერთი მკვეთრი ფაქტორების გარეგანი გავლენისგან. საერთოდ, ალუმინის მასალების ფასი იქნება დაახლოებით 4000-დან 8000-მდე; შემდეგ ლოგისტიკური ინდუსტრიისა და მუყაოს სანახავად, ლოჯისტიკური ინდუსტრიის მართვის ღირებულება არის საქონლის სიმკვრივის მიხედვით. თუ მთლიანი თანხმობა შეთანხმებულია, აუცილებელია ზემოაღნიშნული ლოგისტიკური კომპანიის არსებობა და ლოგისტიკური ინდუსტრიის თითოეული კომპანიის მართვის ხარჯები დაახლოებით ერთნაირი არ არის, მაგრამ განსხვავება არც ისე ცუდია. წარბის ზონის ერთსულოვანი თანხმობა განსხვავდება სამრეწველო გამოყენებისგან. მაშინ ინექციის მართვის ხარჯები განსხვავებულია. ფორმის სხვადასხვა სისქის გათვალისწინებით, სტრუქტურის დიზაინი განსხვავებულია და მოძრავი ჩრდილების შერევა არ არის იგივე. ხელმისაწვდომია 1500-15000 ინექციური ჩამოსხმა. რაც მეტია საინექციო ჩამოსხმის რაოდენობა, მით უფრო დაბალი იქნება ინექციური ჩამოსხმის რაოდენობა. ჩანს, რამდენად ღირს ალუმინის პროფილების ფასი. ასეთი უარყოფითი მხარეები უნივერსალურია. მარტივი ფასი დაფუძნებული იქნება ღამის სილიკონის რკინის ფასზე. გარდა ამისა, ზოგიერთი ინდივიდუალური მართვის ხარჯები არადამაკმაყოფილებელია. ზოგადად, ეს არის მხოლოდ 20,000. ხელახალი მიმოხილვა არის WJW Aluminum SUPPLIER-ის ნაწილი. ოჰ! 06 -06
რა უპირატესობები აქვს ალუმინის შენადნობას საავტომობილო სფეროში? -Wjw ალუმინის ექსტრუზია სუ
რა უპირატესობები აქვს ალუმინის შენადნობას საავტომობილო სფეროში? -Wjw ალუმინის ექსტრუზია სუ
ბოლო წლებში ალუმინის ექსტრუზია ფართოდ გამოიყენება ავტომობილების სფეროში. მდგრადი განვითარების სტრატეგიების ენერგიული პოპულარიზაციისა და გამოყენებით, ავტომობილების მსუბუქი წონა ტენდენციად იქცა. მანქანის განათების პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ალუმინის ექსტრუზიის მასალა, რომელიც ძირითადად გამოიყენება ტრანსფორმაციისა და სხეულის ალტერნატიულ ნედლეულში. ავტომობილის მსუბუქი წონა ძირითადად მოიცავს სამ კატეგორიას: მსუბუქი კორპუსი, მსუბუქი შასი და ძრავის მსუბუქი წონა. მთავარი მიზანია ავტომობილის წონის შემცირება მუშაობის კონტექსტში მსუბუქი ნედლეულის გამოყენებით, შემდეგ კი ენერგიის დაზოგვისა და გარემოს დაცვის მიზნების დასრულება. ასე რომ, რა განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ალუმინის ექსტრუზიას მანქანის მსუბუქ წონაში: პირველი, ალუმინის ექსტრუზია. განაცხადის პროცესში, ალუმინის პროდუქტები არ არის მიდრეკილი კოროზიის ან მცირე კოროზიისკენ. ინდუსტრიაში გამოყენებულ ჩვეულებრივ ნედლეულს შორის, ალუმინის გადამუშავების ღირებულება ყველაზე დიდია. ციკლი, ალუმინის ნედლეული მხოლოდ 5%. მიუხედავად იმისა, რომ მისი რეგენერაციის ეფექტურობა არის არასტანდარტული ალუმინი, ის უფრო მაღალია ვიდრე რომელიმე უფრო გავრცელებული ლითონი. მეორე, ეფექტი წონის დაკარგვა და ენერგიის დაზოგვის და გარემოს დაცვის მნიშვნელოვანი ეფექტი. ალუმინის მექანიკური თვისებები კარგია და მათი სიმკვრივე მხოლოდ ფოლადის მესამედს შეადგენს, რომელსაც აქვს კარგი თბოგამტარობა, ხოლო ალუმინის ზედაპირზე ბუნებრივად წარმოქმნილ ოქსიდის ფილას აქვს უკეთესი კოროზიის წინააღმდეგობა. ამ მიზნით, ალუმინის რეალიზებულია მსუბუქი ავტომობილების მიერ მსუბუქი ავტომობილების მისაღწევად. მიზნის პირველი არჩევანი. მესამე, გააუმჯობესეთ მგზავრების უსაფრთხოება და კომფორტი. Aluminum Extrusion Automobile ამცირებს მანქანის წონას მანქანის ტევადობის შემცირების გარეშე. იმის გამო, რომ ალუმინის ექსტრუზიას აქვს კარგი შესრულება, მას აქვს მნიშვნელოვანი უპირატესობა შეჯახების უსაფრთხოების შესრულების ბმულში. როდესაც შეჯახება მოხდება, მანქანის წინა ნაწილის დეფორმირებული უბანი წარმოიქმნება, რომელსაც შეუძლია ბევრი შეწოვა. 08-17
ალუმინის შენადნობის მასალების რომელი ნაწილები გამოიყენება მანქანებში? -WJW ალუმინის ექსტრუზიის სუპ
ალუმინის შენადნობის მასალების რომელი ნაწილები გამოიყენება მანქანებში? -WJW ალუმინის ექსტრუზიის სუპ
ალუმინის ექსტრუზიის რომელი ნაწილები გამოიყენება მანქანებში? ალუმინის ექსტრუზიის პროფილები გამოიყენება მანქანებში: ბამპერის ბამპერის შეჯახების საწინააღმდეგო სხივები, ენერგიის შთამნთქმელი ყუთები, მანქანის კარების შეჯახების სხივები, შიდა ინსტრუმენტული ციფერბლატის საყრდენი თაროები, მანქანის შასი, მანქანის სხეულის ნაწილების კომპონენტები, ნავთობის მილები, მოცურების რელსები, ბარგის თაროები, სითბო. გადამცვლელები და ასაწყობი კომპონენტების სხვა განივი კვეთა იგივე განივი კვეთით. 1. ALUMINIUM EXTRUSION ALUMINIUM EXTRUSION შეჯახების საწინააღმდეგო სხივების შეჯახების საწინააღმდეგო სხივები ძალიან გავრცელებულია მანქანებზე და ისინი ვითარდება დაბალი კლასის ავტომობილების დილერებისთვის. იმის გამო, რომ ცხიმის შემცირების ეფექტი მნიშვნელოვანია, ორი წლის უკეთესობის მიზნით, არსებობს იმედი, რომ შეიცვალოს ფოლადის შეჯახების სხივი ყველა მიმართულებით. დატვირთვის სხივების ძირითადი ნედლეული არის 6082, 7003, 6060 შეწოვის კოლოფებში და 6082 ქვედა ვერსიით და გადაზიდვის კაუჭით. 2. ინსტრუმენტთა პანელი მხარს უჭერს ინსტრუმენტის ინსტრუმენტს მანქანაში, რათა მხარი დაუჭიროს ალუმინის პროფილებს, რომელსაც იყენებს მთავარი სადგამის მფლობელი 6061 და 6063. სტრუქტურა შედარებით მარტივია და ცხიმის შემცირების ეფექტი ძალიან კარგია. მანქანის თანდათანობით შერჩევა. 3. მანქანის შასის ნაწილების მანქანის შასის ნაწილი უკვე უფრო და უფრო განვითარდა და მანქანის ალუმინიზაცია და ის ნელ-ნელა შეიცვალა ჩამოსხმის ნაწილებიდან ალუმინის მასალებზე. ნედლეული არის 6061 და 6082. 4. მანქანის სხეულის ნაწილები: ტრადიციული ფოლადის ჩარჩო კონსტრუქციები გადადის კრიტიკული ძალით. 5. მოცურების ლიანდაგი და ბარგის თარო 6. სითბოს გადამცვლელი 7. მთელი ალუმინის კორპუსი ამჟამად არის ახალი ენერგეტიკული ავტობუსები, რომლებიც იყენებენ სრულ ალუმინის კორპუსს. XJ და ა.შ., მჭიდროდ არის ინტეგრირებული ალუმინის პროფილებისთვის, ავეჯის დაფებისთვის და ჩამოსხმის კომპონენტებისთვის. ჩემი ქვეყნის მანქანის მთელი ალუმინის კორპუსის გასაღები გამოიყენება ახალ ენერგეტიკულ ელექტრომობილებზე, გასაღები დამზადებულია ალუმინის პროფილებისგან არქიტექტურაში. ნედლეული არის 6063, 6061 და 6082, როგორიცაა ალუმინის ექსტრუზიის პროფილები. ზემოთ მოყვანილი არის შესავალი "Aluminum Extrusion-ის რომელი ნაწილები გამოიყენება მანქანებში", WJW Aluminum Supplier გთავაზობთ უფრო მეტ ალუმინის პროფილებს, ალუმინის ექსტრუზიის პროდუქტებს, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ თუ გჭირდებათ თანამშრომლობა, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ. 02-28
როგორ არის დამონტაჟებული ალუმინის შენადნობის მასალის ბილიკი? მეთოდის შესავალი-WJW Aluminum Extrusion Su
როგორ არის დამონტაჟებული ალუმინის შენადნობის მასალის ბილიკი? მეთოდის შესავალი-WJW Aluminum Extrusion Su
როგორ არის ალუმინის ექსტრუზიის სამუშაო ხაზი? WJW ალუმინის მიმწოდებლის ინსტალაციის მეთოდის შესავალი. ალუმინის ექსტრუზია შეიძლება დამონტაჟდეს ორი გზით ორი გზით. პირველი მეთოდი არის სახელმძღვანელო რელსის დაყენება სხეულის სიგანის მიმართულების გარეთ. შემდეგ შეაერთეთ გარე ნაწილები ალუმინის ექსტრუზიის პროფილის გზამკვლევ ლიანდაგზე. ინსტალაციის ეს მეთოდი უფრო სწრაფი და იაფია, ვიდრე მეორე მეთოდი. მეორე მეთოდი არის ალუმინის ლიანდაგის დაკავშირება ბაზისთან ალუმინის სამაგრით ლობიოს ნახვრეტით. ალუმინის ექსტრუზიის პროფილი შეკუმშულია სხვადასხვა ფორმებსა და ზომებში. ფორმა მოიცავს წრიულ მილს, კუთხეს და არხს. თქვენ ასევე შეგიძლიათ იპოვოთ ისინი სხვადასხვა ზედაპირის საფარით. ეს პროფილები იღებენ მოდულურ დიზაინს და საჭიროებენ აწყობის ნაკლებ დროს. მათ ასევე სჭირდებათ მინიმალური მოვლა. ისინი ასევე გადამუშავებადია. ალუმინის ექსტრუზიის პროფილის სახელმძღვანელოს დაყენებისას ფრთხილად უნდა იყოთ. ინსტალაციამდე დარწმუნდით, რომ გაქვთ სწორი ხელსაწყოები და აღჭურვილობა. მაგალითად, თქვენ უნდა გამოიყენოთ მაღალი ხარისხის შიდა ექვსკუთხა ქანჩი და გრძელვადიანი შენადნობის ფოლადის ბურთიანი გასაღები. თუ გსურთ ინსტალაციის ხარისხის გაუმჯობესება, ეს აუცილებელია. მსუბუქი სარკინიგზო მანქანების დაშვების გარდა, ალუმინის ექსტრუზია ასევე ადვილია წარმოება და შენარჩუნება. ალუმინის შედუღების პროცესი მუდმივად გაუმჯობესდა და არსებობს მრავალი გზა ალუმინის ექსტრუზიის ნაწილების შეკეთების, შეღებვისა და გასაპრიალებლად. თქვენ ასევე შეგიძლიათ აღმოაჩინოთ, რომ ალუმინის ექსტრუზია უფრო ადვილია შენარჩუნება, ვიდრე ფოლადის სარკინიგზო მანქანები. ალუმინის ექსტრუზიის წონა არის მსუბუქი, რამაც შეიძლება მნიშვნელოვნად შეამციროს სარკინიგზო სამგზავრო ვაგონების წონა. ის 30%-დან 50%-მდე მსუბუქია ვიდრე ფოლადი. მისი გამოყენება შესაძლებელია არაგაზაფხულის ხარისხის შესამცირებლად, რითაც შემცირდება ტრასის დაზიანება. უსაფრთხოების მიზეზების გამო, ეს მნიშვნელოვანია. ალუმინის ექსტრუზიას ასევე აქვს მაღალი თბოგამტარობა და ხელს უწყობს ჟანგის პრევენციას. ალუმინის ექსტრუზია შეიძლება დამონტაჟდეს ორი განსხვავებული მეთოდით, ორი განსხვავებული მეთოდით. პირველი მეთოდი არის მისი ადგილზე გადახვევა. ალუმინის პროფილის ტრასის დამონტაჟებისას რეკომენდებულია, რომ იპოვოთ ადამიანი, რომელსაც აქვს გარკვეული სამშენებლო გამოცდილება. ეს შეამცირებს ინსტალაციის დროს რაიმე დაზიანების შესაძლებლობას. უფრო მეტიც, ტრასის დამონტაჟების შემდეგ, შეგიძლიათ დაფაროთ იგი ზედაპირის დაფარვის მასალებით. მეორე მეთოდია კედელზე ალუმინის ექსტრუზიის დაყენება. ამ მეთოდის გამოყენება შეგიძლიათ ალუმინის ექსტრუზიის ნებისმიერ კედელზე დასაყენებლად. ალუმინის პროფილის მოაჯირები შეიძლება გამოყენებულ იქნას მრავალი წლის განმავლობაში და უზრუნველყოფს კედლის დაცვას. გარდა ამისა, მისი სიძლიერე საკმარისია სპილენძზე დაფუძნებული მასალების შესაცვლელად. 10-14
რა არის ალუმინის შენადნობის პროფილების ჯიშები?
რა არის ალუმინის შენადნობის პროფილების ჯიშები?
რა არის ალუმინის ექსტრუზიის პროფილის სახეობები? ალუმინის პროფილებისთვის, თქვენ გაქვთ უამრავი არჩევანი. არსებობს არქიტექტურული პროფილები, არქიტექტურული პროფილები და სამრეწველო პროფილები. თითოეულ ამ ტიპის კონფიგურაციის ფაილს აქვს განსხვავებული ატრიბუტები და გამოყენება. მაგალითად, სტრუქტურული პროფილი მსუბუქი წონაა და უზრუნველყოფს შესანიშნავ ღუნვასა და გრეხს. ისინი ასევე ძალიან შესაფერისია მზის პანელების ჩარჩოებისა და სხვა სტრუქტურების წარმოებისთვის. მეორეს მხრივ, არქიტექტურული პროფილები ჩვეულებრივ გამოიყენება ფანჯრის ჩარჩოებისა და ფარდის კედლების დასამზადებლად. სამრეწველო ალუმინის პროფილები ჩვეულებრივ ასრულებენ ზედაპირულ დამუშავებას კოროზიის წინააღმდეგობისა და პროდუქტის სხვა მახასიათებლების გასაუმჯობესებლად. მნიშვნელოვანია აირჩიოს სწორი დამუშავების მეთოდი კონკრეტული აპლიკაციებისთვის. იმისათვის, რომ დაგეხმაროთ სწორი ტიპის ზედაპირული დამუშავების არჩევაში, გირჩევთ დაუკავშირდეთ ალუმინის პროფილების წარმოების მწარმოებელს - WJW Aluminum Supplier. ალუმინის ექსტრუზიას აქვს სხვადასხვა კლასის და მასალების არჩევანი. სპილენძის შემცველი შენადნობების ინტენსივობა უფრო მაღალია, ვიდრე სპილენძის თავისუფალი შენადნობები. მანგანუმის შემცველი შენადნობების ინტენსივობა უფრო მაღალია, ვიდრე 1xxx სერიის შენადნობები, მაგრამ უფრო ადვილია ჩამოსხმა. ალუმინის ექსტრუზიის პროფილის არჩევისას, დარწმუნდით, რომ შეარჩიეთ მაღალი ინტენსივობის შენადნობი, რომელიც თქვენთვის შესაფერისია დიზაინისთვის. მაღალი მოსავლიანობის მქონე შენადნობები შეიძლება გამოყენებულ იქნას საავიაციო ფრთების სხივებისთვის, მაგრამ ისინი შეიძლება არ იყოს შესაფერისი სატვირთო მანქანების ჩარჩოებისთვის. ისინი ასევე ადვილად იშლება. თქვენი პროექტისთვის საუკეთესო შენადნობის არჩევისას, ყურადღებით უნდა გაითვალისწინოთ თქვენი საჭიროებები. ალუმინის ექსტრუზიის პროფილი ხშირად გამოიყენება სამშენებლო, თავდაცვის, ენერგეტიკის, კომუნიკაციის და სხვა სფეროებში. მათ აქვთ ფართო მახასიათებლები და მწარმოებელი ამუშავებს მას მოთხოვნების შესაბამისად. ალუმინის ექსტრუზიის ყველაზე გავრცელებული ტიპია 6000 სერიის შენადნობები და 70 სერიის შენადნობები. ეს შენადნობები ადვილად ყალიბდება და დამუშავებულია. შეკუმშვა არის ალუმინის ექსტრუზიის ფორმაში გადაქცევის პროცესი. ალუმინის ექსტრუზია, რომელსაც აქვს შენადნობის ელემენტების მაღალი კონცენტრაცია. ეს პროცესი ძალიან ეკონომიურია და ძალიან შესაფერისია ცალკეული დიზაინის ნაწილების შესაქმნელად. ეს საშუალებას აძლევს დიზაინერებს მოათავსონ ლითონი მხოლოდ იქ, სადაც ლითონის საჭიროებაა სტრუქტურაში. კიდევ ერთი შენადნობი არის 6005, რომელსაც აქვს შესანიშნავი შესუსტების ხარისხი. იგი შეიცავს დიდი რაოდენობით სილიციუმს, რაც ხელს უწყობს დნობის ტემპერატურის შემცირებას. მას ასევე აქვს უმაღლესი სიძლიერე და მოსახვევის შესრულება. თუმცა, აპლიკაციებისთვის, რომლებიც შეიძლება მოხდეს სტრესის და გადახურების დროს, ეს არ არის საუკეთესო არჩევანი, რადგან შენადნობები შეიძლება დაირღვეს სტრესის დროს. ალუმინის ექსტრუზიის კიდევ ერთი პროფილია 6082. ეს არის სტრუქტურული შენადნობი, რომელსაც აქვს ყველაზე დიდი სიმტკიცის ტევადობა 6000 სერიის შენადნობებს შორის. ეს არის სტრუქტურული ნაწილების პოპულარული არჩევანი, სხვადასხვა ინდუსტრიისთვის. მისი სიძლიერე და კოროზიის წინააღმდეგობა ხდის მას იდეალურ არჩევანს სხვადასხვა გამოყენებისთვის. 08-25
უნივერსალური ალუმინის მოდელის სიხისტის კონტროლის მაგიდის გაზიარება-WJW ალუმინის ექსტრუზიის მომწოდებელი
უნივერსალური ალუმინის მოდელის სიხისტის კონტროლის მაგიდის გაზიარება-WJW ალუმინის ექსტრუზიის მომწოდებელი
უნივერსალური ალუმინის მოდელის სიხისტის კონტროლის მაგიდის გაზიარება! ალუმინის სიხისტის კონტროლის ცხრილი დაგეხმარებათ განასხვავოთ განსხვავებები ალუმინის მასალების სხვადასხვა დონეს შორის. მაგალითად, HBW ეტიკეტი მოიცავს სიხისტის დიაპაზონს, რომელიც შესაფერისია მანქანის დონის ალუმინის ექსტრუზიისთვის. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს მასშტაბი იყოფა ორ ნაწილად: ერთი არის სიხისტის მნიშვნელობა მოცემულ ტემპერატურულ დიაპაზონში, ხოლო მეორე არის სიხისტის მნიშვნელობა მოცემულ დროის დიაპაზონში. ცხრილის პირველ ნაწილში მოცემულია ალუმინის შედარებითი სიხისტე სხვადასხვა ტემპერატურაზე. ცხრილის მეორე ნაწილი გვიჩვენებს სიხისტის ცვლილებას დროთა განმავლობაში და ტემპერატურაზე. ალუმინის სიხისტის შედარების ცხრილი მოიცავს ალუმინის ათვლის სიმტკიცეს და უკიდურეს დაჭიმვის სიძლიერეს. ათვლის ინტენსივობა არის მასალის გაზომვა, რათა გაუძლოს ათვლის სტრესს. ქაღალდის ათვლის სიმტკიცე შეიძლება გაიზომოს მაკრატლით ჭრით. მაკრატლის პირი ერთმანეთთან შეხებისას მაკრატელს უწვრილესი ნაწილით ჭრიან. დაბალი ათვლის სიმტკიცის მქონე ალუმინი უფრო ადვილად იჭრება, ვიდრე ალუმინი უფრო მაღალი ათვლის სიმტკიცით. ალუმინის ექსტრუზია მზადდება ლითონის შენადნობების ერთად ფორმირებით. ეს მასალები შეიძლება გამოყენებულ იქნას მრავალი აპლიკაციისთვის. არსებობს 30-ზე მეტი შენადნობები, რომლებიც შესაფერისია სხვადასხვა ტიპის ალუმინისთვის, რომელთაგან თითოეულს აქვს უნიკალური ოთხნიშნა სახელი და ეკუთვნის სერიას. ორი ყველაზე პოპულარული და ფართოდ გამოყენებული ალუმინის ექსტრუზია არის 6061-T6 და 3003-H18. ეს შენადნობები გამოიყენება ჩარჩოსა და შედუღების კომპონენტის შესაქმნელად, რომელიც მოითხოვს კლდის ჩონჩხს. მიუხედავად იმისა, რომ ალუმინი უფრო მოქნილია, ვიდრე ფოლადი, ის არ არის ძალიან გამძლე. ალუმინის აღდგენისა და შენადნობების უმეტესობა მიდრეკილია დეპრესიისა და წონის ქვეშ მოქცევისკენ. გარდა ამისა, ფოლადის წონა 2,5-ჯერ აღემატება ალუმინის. ფოლადი ასევე უფრო მკვრივი მასალაა ვიდრე ალუმინი. ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი მასალის გამძლეობის განსაზღვრაში. ალუმინის მასალების ორი ძირითადი ტიპი არსებობს. პირველი არის 6061. მისი მოსავლიანობის ინტენსივობა 3061-ზე მაღალია. მისი მაღალი მოსავლიანობის სიმტკიცე ხდის მას ძალიან მისასალმებელს არქიტექტურული ჩონჩხით და ხარაჩოებით. მეორე არის 6061, უფრო რბილი, ვიდრე 2024, უფრო მცირე ელასტიურობა. ეს მას უკეთეს არჩევანს ხდის ჩამოსხმის აპლიკაციებისთვის, ხოლო პირველი უფრო შესაფერისია მექანიკური დამუშავების აპლიკაციებისთვის. სიხისტე არის მასალის ნაკაწრების საწინააღმდეგო ან ჩაღრმავების მახასიათებელი. ალუმინის სიმტკიცეა 240 mPa. მიუხედავად იმისა, რომ მისი სიმტკიცე, სიმტკიცე დამოკიდებულია ტესტის პარამეტრებზე. სათანადო შედარებების შესასრულებლად, ტესტის პარამეტრები მკაფიოდ უნდა იყოს განსაზღვრული. 08-31
მონაცემები არ არის
კარები და ფანჯრები ალუმინის პროფილები, ალუმინის შენადნობის კარ-ფანჯრების მზა პროდუქცია, ფარდის კედლების სისტემა, გინდა, ყველაფერი აქ! ჩვენი კომპანია დაკავებულია კარებისა და ფანჯრების ალუმინის კვლევასა და განვითარებასა და წარმოებაში 20 წლის განმავლობაში.
მონაცემები არ არის
კჲნტაქტი

კონტაქტის პიროვნება:

ტელეფონი:86 13902826415

რპწბგა:86 13902826415

ელფოსტა:: Info@aluminum- supply.com

დამატებითი: არა. 17, Liannanshe სახელოსნო, Songgangtang, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City

საავტორო უფლება © 2022 Foshan WJW Aluminum Co., Ltd. | ჟურნალი  დირექტორია ლიტრეი
ესაუბრეთ ინტერნეტით
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a response from us via email. Please be sure to leave your contact details so that we can better assist