loading

I ddod yn gartref byd-eang drysau a ffenestri diwydiant parchu ffatri.

FAQ
Pan fydd llawer o bobl eisiau prynu proffiliau alwminiwm, byddant yn meddwl beth yw cost proffiliau alwminiwm a pha ffactorau sy'n gysylltiedig ag ef. Byddwn yn trafod y mater hwn yn fanwl isod.
2024 07 10
Mae proffiliau alwminiwm ar gyfer ffenestri a drysau yn defnyddio ystod eang o raddau alwminiwm. Fodd bynnag, mae'n hanfodol deall mai dim ond ychydig o raddau y gall ddarparu cydrannau o ansawdd uchel.
2022 07 14
Nid oes unrhyw gost absoliwt ar gyfer proffiliau alwminiwm ar gyfer ffenestri a drysau. Yn nodedig, mae sawl ffactor yn dylanwadu ar y swm penodol a dalwch i gael y cydrannau hyn, fel a ganlyn;
2022 07 14
Yn gyffredinol, maent yn wydn gan fod y deunydd yn gadarn ac yn dangos ymwrthedd uchel i lawer o amodau mecanyddol ac amgylcheddol.
2022 07 14
Yn dechnegol, mae gwneud proffiliau alwminiwm ar gyfer ffenestri a drysau yn golygu newid y rhan fwyaf o'i nodweddion ffisegol. Fodd bynnag, cyflwynir trawstoriadau diffiniol yn y proffil i hybu ei amlochredd.
2022 07 14
Ar hyn o bryd, defnyddir ffenestri a drysau alwminiwm mewn ystod eang o gynhyrchion strwythurol masnachol, diwydiannol a phreswyl.
2022 07 14
Mae yna nifer o dechnegau y gallwch eu defnyddio i gysylltu proffiliau alwminiwm ffenestri a drysau. Fodd bynnag, mae'r un mwyaf addas yn dibynnu ar ddyluniad fframio gwirioneddol y ffenestr neu'r drws penodol.
2022 07 14
Yn nodedig, allwthio yw'r dechneg sylfaenol a ddefnyddir ar gyfer gwneud y dyluniadau hyn o broffiliau alwminiwm.
2022 07 14
Dim data
Hawlfraint © 2022 Foshan WJW alwminiwm Co., Ltd. | Map o'r wefan  Dylunio Lifisher
Customer service
detect